SHOP

ענר תמיד היה עם מחברות. לכתוב. לצייר.
במהלך חיים שלמים יצר עשרות ציורים.
ענר תכנן להוציא את האומנות שלו גם דרך ליין בגדים שמציגים את ציוריו, ואף ב2019 הוציא מהדורה מוגבלת אשר תכנן להפרות ולהרחיב בשחרורו מהצבא.